تیم‌های کاری را توانمند کنید.

نرم افزار ابری TEAM می تواند بوسیله‌ی قابلیتهایی که به کاربران میدهد، با کاهش زمان پیگیری، افزیش سرعت دسترسی، حذف دوباره کاری و فراموشی و یکپارچه کردن اقدامات و فعالیتهای تیمهای کاری سبب افزایش بهره‌وری در کارها شود.

مدیریت بسیار حرفه‌ای

مشتریان راضی. کارمندان چابک.
سازمان بالغ،مدیریت پویا، تصمیم گیری دقیق

آینده برای
کسب و کاری
روشن

پیشرفت
طبیعی کسب و کار
تیمهای موفق

مدیریت دانش
سازمانی و
تجربه مشتری

تیم ابزار چه کاری می کنه؟

تیم ابزار با تهیه و توسعه برنامه های مدیریت تیمی بر بستر ابری در پی آن است تا قابلیتهای سازمانها، نهادها، شرکتها را افزایش دهد. معرفی راهکارهای نرم افزاری برای کاهش هزینه‌های دوباره‌کاری، فراموشی امور، تغییر اولویتها و ... از مهمترین اهداف در تیمی سافت است. (تیم ابزار)

راه اندازی و معرفی ابزارهای تخصصی و عمومی برای مدیریت تعاملات بین ذینفعان سازمان با یکدیگر و با سازمان،و ابزارهای قوی جهت ایجاد انگیزش در بین ذینفعان و وفاداری اعضا به سازمان مسیری است که تیمی سافت برگزیده است.

امکانات تیم.سی‌.آر‌.ام

معرفی تصویری امکانات

دقیق و سر موقع انجام شدن کارها،شگفت انگیز شده، گویا به جای حافظه زنگ یادآور داریم.,توصیه میکنم یک مته هم که شده از این ابزارها استفاده کنید, شاهکاری را در دستان خود کشف می کنید.
مهدی صبوری
مدیر بازاریابی

مشتریانتان را ماندگار کنید...

آیا نیاز به مشاوره رایگان دارید؟